Основен
Миома

Менингиом

Менингиомите са предимно доброкачествени новообразувания, представляващи приблизително 20% от всички първични мозъчни тумори при мъжете и до 38% при жените. Пиковата честота се наблюдава на възраст 55-64 години.

Обикновено менингиомите са бавнорастящи, добре описани, кръгли тумори. Началната точка на растеж са мезодермалните клетки на арахноидната мембрана на мозъка, разположени на върха на т.нар. пахионни гранулации, следователно, най-често менингиомите са разположени на конвекциталната и базалната повърхност на мозъка, в междуребрената фисура, по очертанията на малкия мозък. Съществуват обаче и интравентрикуларни и дори интрацеребрални варианти на менингиоми, първоначалният източник на растеж на които са периваскуларните арахноидни клетки..

Загубата на генетичен материал от дългото рамо на хромозома 22 е от решаващо значение за първоначалното развитие на менингиома.

Най-разпространената е класификацията на Световната здравна организация от 2010 г., като менингиомите се разделят на три основни групи: доброкачествени, атипични и злокачествени (анапластични), според броя на митозите като основна разлика между нетипичните и анапластичните форми.

До 60-70% от менингиомите се развиват по протежение на фалкса (включително парасагиталните), по протежение на сфеноидната кост (туберкул, платформа, наклонени процеси, големи и малки крила), над изпъкналата повърхност на полукълба на главния мозък. Други локализации включват задната повърхност на темпоралната костна пирамида, наклонът на Blumenbach, мозъчният тенториум и други. Трябва да се отбележи, че с нарастването на менингиомите те могат да включват няколко съседни анатомични области наведнъж, например в сфенопетрокливалната област: крилото на главната кост и кавернозния синус (средна черепна ямка), върха на пирамидата, предните участъци на церебелопонтинния ъгъл и наклона на Blumenbach на фас (Blumenbach)... В около 8% от случаите менингиомите могат да имат множествен характер (менинготелиоматоза), както в рамките на наследствени заболявания (неврофиброматоза), така и спорадично

ДИАГНОСТИКА НА МЕНИНГИОМА

ПРЕДШЕСТВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДИОСУРГУРА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ИНТРАКРАНИЧНИ МЕНИНГИОМИ

Днес хирургичното отстраняване на тези тумори е основният метод на лечение в случай на големи и гигантски новообразувания, които се проявяват с признаци на компресия на мозъка, зрителните пътища, мозъчния ствол, при наличието на ясно изразени мозъчни и фокални симптоми на увреждане на мозъчните полукълба, ствола, мозъчния мозък. За да се оцени степента на радикалност на отстраняването на тумора от Симпсън, беше предложена 5-точкова скала

Всъщност пълното отстраняване на тумора е само 1-2 степени на радикалност. Логично е, че само в този случай може да се очаква липсата на рецидив на тумора в бъдеще. В други случаи остава един или друг обем на жизнеспособна туморна тъкан, който със сигурност ще се увеличи допълнително. Както показва практиката, процентът на повторение на менингиомите дори при радикално отстраняване на Simpson I през първите 5 години е около 8%, като през следващите 5-10 години се увеличава до 25%. При по-малко радикални резекции (Simpson II и по-високи) вероятността от рецидив на тумора може да надхвърли 50%

Вероятността за рецидив зависи не само от времето след операцията, но и от степента на злокачественост на тумора, като съответно е 38 и 78% за атипични и анапластични варианти.

Уместно е оставащото достатъчно високо ниво на функционални нарушения, свързани с отстраняването на тумори, разположени във функционално наситени и труднодостъпни области: превъзходните сагитални и кавернозни синуси, клинуса на Blumenbach, мозъчния понтинен ъгъл и други вътречерепни локализации..

Трудностите при отстраняването и високото ниво на функционални усложнения традиционно диктуват очакващите тактики на неврохирурзите, т.нар. „изчакайте и вижте“, чийто смисъл е да се наблюдава динамично туморът и да се вземе решение за операция в ситуация, при която по-нататъшното развитие на неоплазмата започва да причинява неврологични симптоми и засяга качеството на живот на пациента.

Въпреки това, както в случая с други тумори, следва да се разберат ясно възможните последици от тази тактика, за които пациентът трябва да бъде информиран напълно и предварително..

По-долу е даден пример за пациент, който е наблюдаван в една от водещите неврохирургични институции в Руската федерация в продължение на 8 години. Първоначално е очевидно, че туморът не може да бъде отстранен радикално без риск от тежък неврологичен дефицит поради неговата недостъпна локализация и близост до съдовите и невралните структури на мозъчната основа. По време на периода на наблюдение туморът е нараснал значително. И ако в началото беше възможно да се спре растежа на тумора само с една сесия на стереотактична радиохирургия, то след 8 години беше необходим курс на лъчева терапия от 30 сесии в продължение на 1,5 месеца

Фиг. 1. Малък менингиом на зоната на петроклива, без компресия на мозъчния ствол по време на първоначалната диагноза. Няма зрителни увреждания

Фиг. 2. След 2 години - има отчетлив растеж на тумора с първоначални признаци на влияние върху мозъчния ствол и интимно прилепване към левия оптичен тракт. Няма зрителни увреждания

Фиг. 3. След 6 години. Многократно увеличаване на размера на тумора с груба компресия на мозъчния ствол и участието на зрителните пътища в тумора в голяма степен. Грубо зрително увреждане

В тази връзка са уместни алтернативните техники за въздействие върху тумора, сред които специално място заема стереотактичната радиохирургия, използваща апарата Gamma Knife (SRHGN), като най-доказан метод, с дългосрочни резултати от лечение, изучавани в големи групи пациенти от дълго време. Основните предимства на използването на SRHGN са неговата неинвазивност, способността да се действа върху труднодостъпни и множество тумори и висока ефективност..

Диаграма 1. Корелация на различни видове екстрацеребрални вътречерепни тумори в радиохирургичната практика

Според резултатите от европейското многоцентрово проучване (2012 г.), което комбинира данните за резултатите от менингиомите на SRSGN при 4565 пациенти с период на проследяване от поне 24 месеца (средно проследяване на 63 месеца), намаляването на размера на тумора е отбелязано при 58%, а стабилизацията на размера е 34,5%. По този начин, контролът върху растежа на тумора се отбелязва при 92,5%. Прогресията е открита при 7,5% (281 тумора) с медиана от 48,7 месеца. От тях 197 тумора не изискват допълнително лечение към момента на последната контрола. Процентът на оцеляване без болест на Каплан-Майер при 5, 7,5 и 10 години е съответно 95,2%, 91,3% и 88,5%. Данните за контролната ЯМР бяха значително по-добри при жените, отколкото при мъжете (P

Нашите консултанти ще отговорят на всички въпроси, а опитни онколози ще определят необходимостта от лечение с гама нож.

менингиом

Необходимо е веднага да се определи какво е мозъчен менингиом или арахноиден ендотелиом? Менингиомът е тумор, произхождащ от арахноидните менинги (арахноиден ендотел). Мозъкът е заобиколен от три мембрани: твърда матка, арахноиден тип на менингите и пиа матер. Повечето изследователи смятат, че екстрацеребралният менингиом е резултат от увреждане на клетките от твърдата версия на менингите, но дългосрочните изследвания са доказали обратното. Клетката е производно на тумор. За първи път медицината чува термина от неврохирург от американски произход през 1922 г. - H.W. Кушинг.

Менингиомът в 95% от случаите е доброкачествен тумор, характеризиращ се с бавен темп на растеж. Понякога формацията расте бързо след операция с последваща възможност за рецидив. Местоположението е различно. Важно е да се отбележи, че менингиомът не се проявява дълго време, което демонстрира дълъг латентен период.

На каква възраст се случва? При възрастни най-високият риск е между 40 и 45 години. По правило повече жени са изложени през труден период - менопауза; рядко деца, с развитието на усложнения. Това е неврофиброматоза..

Какви са причините за развитието на болестта, рискови фактори?

Причините са радиоактивно, рентгеново лъчение. Източникът е микротравма на черепа и мозъка, гръбначния стълб. Доказано е, че появата на болестта е свързана с генетика, наследствено предразположение.

Рискови фактори са: възраст от 40 до 70 години, женски пол, работа в предприятия с йонизираща радиация и генетични заболявания.

класификация

Създадена е общоприета класификация на менингиомите. Според класификацията се разграничават 3 вида:

 • Менингиом 1 степен. Най-често. Те са описани като бавнорастящи тумори. Често с добра прогноза за възстановяване.
 • Менингиом 2 градуса. По-рядко срещани. Прогнозата е по-скоро неблагоприятна. Туморът расте бързо, не се изключва рецидив.
 • Менингиом 3 градуса. Възможността за среща с този вид е не повече от 1%. Описан е като с лоша прогноза, често засягащ околните тъкани. Това е петрокливалната зона. Това включва и три подтипа.

Друга класификация е хистологична. Според нея се различават типове тумори:

 1. Менингиомът е стандартен, включва 9 подтипа:
 • менинготелиоматозни (ICD-O код: 9530/1);
 • влакнести (ICD-O код: 9530/2);
 • преходен (ICD-O код: 9537/0);
 • psammomatous (ICD-O код: 9533/0);
 • ангиоматозни (ICD-O код: 9534/0);
 • микроцистичен (ICD-O код: 9530/0);
 • секреторен (ICD-O код: 9530/0);
 • с много лимфоцити и асиметрия е наличен (ICD-O код: 9530/0);
 • фибропластичен (ICD-O код: 9530/0).
 1. Атипичен менингиом (ICD-O код: 9539/1), хордоиден менингиом (код на ICD-O: 9538 /), менингиом с ясно изразени клетки. Тези видове са степен 2.
 2. Анапластичен менингиом (ICD-O код: 9530/3), рабдоид (ICD-O код: 9538/3) и папиларен (ICD-O код: 9538/3). Такива тумори съдържат злокачественост 3 степен. Локализация - сфенопетрокливална зона в 50% от случаите. Какво представлява ICD-O кодът? Буквално - международната класификация на онкологичните заболявания, разширяването на класификацията на болестите. Съгласно разпоредбите на документа:
 • 0 - доброкачествен менингиом;
 • 1 - видът все още не е определен;
 • 2 - рак нулев рак;
 • 3 - злокачествен тумор без метастази.

Какво представлява такава формация на главата? Това е плътен възел, черупката е вкаменена, показва заоблена (овална), остроъгълна форма. Има случаи, когато туморът се слее с менингите. Размер от няколко милиметра до петнадесет сантиметра. Цветът варира. Съпътстваща диагноза - субепендитом.

Къде е локализиран главно менингиомът??

По-често срещано е поражението на сърпа на мозъка - 25%, сърповият процес. По-рядко в задната черепна ямка, а в средата - 9%. Ако става въпрос за кавернозния синус, често се засяга функционирането на зрителния нерв. Понякога локализиран на крилата на сфеноидната кост. Известен е тумор на малкия мозък. Менингиомът може да се образува в една или повече област. Трябва да се добави, че поради факта, че арахноидната мембрана покрива гръбначния мозък, възникват ситуации с неговото поражение. В гръбначния мозък това е най-често срещаният тумор, който се появява от дясната или от лявата страна..

Кой лекар да се свърже с такъв проблем?

На първо място, към терапевт. Лекарят събира анамнеза, поставя се първоначална диагноза, след което изпраща на лекари специалисти: онколог и директно опериращи неврохирурзи.

Прогноза за живота

Шансът зависи от местоположението, степента на злокачествено заболяване, вида и подтипа на тумора. Ако неоплазмата на пиа матер е доброкачествена, перспективата за рецидив е изключително малка, след възстановяване не се налага по-нататъшно лечение. Но е много трудно да се възстанови напълно, като премахнете всички образувания: всички операции върху мозъка са трудни и не винаги са успешни. При злокачествените новообразувания ситуацията е различна, с доброкачествен тумор има повече шансове да живеят дълго.

Когато са локализирани, туморите, разположени на черепния свод или хипофизата, имат ниска честота на рецидиви. 19% се отпускат за тези в областта на кавернозния синус и където се намира фалксът. Най-висок процент имат новообразувания, разположени на челния лоб, изпъкнала повърхност (в арката). Появява се множество патология.

Ако погледнете хистологията, за типични и доброкачествени лезии шансовете за рецидив са 3%, за атипичните - 38%. Говорейки за злокачествено, то е 78%.

Причините за менингиома

Невъзможно е да се идентифицират конкретни причини за развитието на церебрален менингиом, но има редица фактори, които влияят на предразположението:

 • Генетична патология. Появата на тумор се влияе на първо място от генетиката. Това се дължи на появата на дефект в хромозома 22 и също провокира невроми и неврофиброматоза от 2-ри тип. При тези заболявания периферните нерви стават засегнати. Проучванията показват, че превишението на честотата на поява на новообразувания при жените е три пъти по-голямо, отколкото при мъжете. Момчетата са по-склонни да имат тумори с подобно естество, отколкото менингиоми.
 • В опасната зона има пациенти над 40 години и жени. Прекъсванията на хормоналния цикъл проектират развитието на образованието, следователно, растежът на тумора може да се увеличи по време на бременност.
 • Йонизирано облъчване. Насърчава проявата на голям брой вътречерепни тумори, включително менингиом. Според данните от изследванията обаче по-ниската радиация играе голяма роля при появата на различни видове тумори..
 • Краниоцеребрална травма. Това се отразява и върху развитието на менингиом, който се появява след травма, когато има увеличена пролиферация на мозъчните клетки поради произтичащото увреждане..

Симптоми за появата на менингиом

Церебралният менингиом е асимптоматичен и бавен, така че опитен лекар може да идентифицира тумора. Когато формацията придобие впечатляващи размери, се появяват симптомите на менингиом. Симптомите зависят от анатомичното местоположение в черепа и мозъка. Разделя се на общи и местни знаци.

 • Общо: Първият и най-тревожен симптом е постоянната и продължителна болка в областта на главата. Случва се като тъпа, спукана, но и болна. Локализация в тилната и фронтотемпоралната области.
 • Местните жители се свързват с мястото, където менингиомът притиска. Разпределете: пареза на крайниците (слабост, намалена чувствителност, гърчове), болка в очите, двойно виждане или липса на такава, подуване на лицето, загуба на слуха и наличие на обонятелна халюцинация. Проследяват се промени в поведението и умствените колебания, атрофия на мисленето, баланса (походката става колеблива), провисванията, които преминават след повръщането. Има виене на свят, нарушения на очното налягане. С помощта на вагусния нерв се появява натиск в областта на гръдния кош. Лезия по протежение на тригеминалния нерв - причината за увреждане на церебелопонтинния ъгъл.

Признаците на новообразувания на предната повърхност на мозъка се свеждат до тремор. Пациентите чувстват продължително главоболие, натиск върху очите, ситуацията се влошава сутрин и през нощта. Болезнените усещания нямат конкретна локализация, болката е дифузна.

Ако е засегнат фронталния лоб, начина на живот и психическото състояние на човека се променят. Забелязва се склонност към агресивни, безпочвени и неразбираеми действия, той не може трезво да оцени своите действия и ситуацията като цяло. Съпътстващи симптоми: зрителни проблеми и нарушена способност за мислене, загуба на обонятелна чувствителност и припадъци. Калцираната зона показва изместване на формациите спрямо първоначалното местоположение.

Ако болезнеността идва в париеталната или временната област, може да има липса на слух, проблеми с речта, когато е невъзможно ясно да изразите мислите си с думи или речта се възприема слабо от ухото. Фиксирани проблеми с мускулно-скелетната система на човешкото тяло (пареза, парализа). Но си струва да запомните, че симптомите се появяват отстрани, противоположни на арахноидния тумор..

Заболяване на малкия мозък е опасно от нарушение на способността за балансиране, появата на крива на походката с признаци на вътречерепно налягане. Ако има компресия на мозъчния ствол, могат да се появят неприятни болезнени усещания при преглъщане, с кръвоносната система, при дишане и това е не по-малко заплашително за по-късен живот от горните симптоми.

Менингиомът, разположен на турското седло на сфеноидната кост, има пагубно въздействие върху нерва на зрението и оптичния хиазъм, причинява увреждане на зрението, двойно виждане или пълна слепота и засяга мастната тъкан на орбитата. Ако формацията е разположена в вентрикулите или в близост до тях, с инвазия в други тъкани, пътищата на цереброспиналната течност се запушват, когато излишната цереброспинална течност се натрупва в черепната кухина или в областта на вентрикулите. Това причинява повишаване на налягането в черепа. Ако комуникацията между вентрикулите и субарахноидното пространство е нарушена, е необходимо маневриране. В тази ситуация физическите упражнения са забранени..

Трябва незабавно да се консултирате с лекар специалист с всякакъв вид признаци за по-нататъшно изследване и откриване на причините за определени фактори на симптомите.

Методи за диагностициране на менингиом

Поради бавното развитие на тумора и възможността за отсъствие на симптоми за дълъг период от време, навременната диагноза е трудна. Често признаците на стареене се приписват на пациенти с неспецифични оплаквания. При първите прояви с менингиом е необходимо да се подложи на пълен преглед от невролог и офталмолог. Лекарите ще определят клиничната картина и ще изпратят за допълнителен преглед. Нарушения на слуха - причина за посещение на УНГ лекар.

 • Магнитният резонанс (ЯМР) помага за идентифициране на злокачествена неоплазма, колко туморът е нараснал заедно с менингите и улеснява разбирането при оценка на състоянието на близките тъкани. Изследването изисква магнитни вълни, които дават ясен образ и представа за текущата ситуация в мозъка. Предварително изпратено до CT.
 • Компютърната томография (КТ) може да ви помогне да визуализирате колко участват костите и калцификатите, свързани с тумора и подобно на ЯМР, ви позволява да видите тумора. Тази процедура е от съществено значение за цялостния вид на мозъка..
 • Положителната емисионна томография (PET) е рядко срещана процедура поради високата цена и твърде малка специфичност. Позволява да се идентифицира възможната локализация на рецидив на менингиом.
 • Магнитно-резонансната спектроскопия (MRS) помага за определяне на поведението, както и нивото на химията на менингиома.
 • Ангиографията се извършва за получаване на данни за кръвоснабдяването на тумора, за това се въвежда специална инжекция и с помощта на нея съдовете в човешкия мозък са видими. Това е метод за подготовка за операция и метод за диагностика..

Въпреки всички изброени методи за определяне на рискови фактори, най-надеждната и точна е биопсия. Част от тумора се отстранява от лекарите по време на операцията и се извършва цитологично изследване, за да се помогне да се разбере вида и подтипа. По-рядко опериращият лекар, когато взема тъкан за остъргване, е в състояние незабавно да премахне тумора.

Лечение на арахноидни тумори

Премахването на тумора е възможно без операция.

Менингиомът често е доброкачествена неоплазма и се отстранява с операция. Ако има увереност в успешното приключване на процедурата, след операцията настъпва дългоочаквано възстановяване и няма последствия.

Когато операцията се проведе, е важно да се отстранят влакната на тумора, които засягат близките образувания. Ако мозъчната тъкан или синусовата тъкан са повредени, рискът е огромен. След отстраняването шевът изглежда спретнат. Степента на качество на по-нататъшния жизнен път на пациента може да се влоши и ще бъде по-добре да се остави малко количество засегнати тъкани и в бъдеще да се извършва периодичен мониторинг на тяхното развитие. Техниката, използвана за лечение на менингиоми, е използването на апарата Novalis и отстраняването с кибер нож.

Менингиомът изисква диета. Акупунктурата се използва за лечение на странични ефекти..

При тумори с висока степен на злокачествено заболяване са възможни рецидиви след операция и ако заболяването е с нестандартно естество, тогава ще се наложи повторни интервенции.

Преди операцията не трябва да пушите, да пиете алкохолни напитки, да не употребявате наркотици, да не приемате лекарства. Лекарят трябва да калцифицира инструментите.

Ако туморът не може да бъде излекуван с операция за отстраняване на тумора, се използва лъчева терапия. Вземат се много рентгенови лъчи, за да се убият атипичните клетки. Ако масата е с голям диаметър, сеансите на лъчева терапия са противопоказания. Премахването може да доведе до увреждане, ако е необходимо по медицински причини. Лекарствата не трябва да се злоупотребяват, лекарствата се използват, когато болестта е неизлечима за облекчаване на страданието.

Възможно е локализирането на тумора на места, които са трудно достъпни за лекаря. Ако наблизо има зони, увреждането на които би довело до нарушаване на функционирането на човешкото тяло, се използват стереотаксични методи. Използва се както за малки образувания с размери 3-3,5 см, така и за увеличени тумори. Методът се основава на облъчване на менингиоми с гама лъчи, разположени под различни ъгли. Тези методи са 94% по-ефективни.

Калцифицираната техника трябва да се използва по време на операцията.

Следоперативният период продължава индивидуално за всеки пациент.

Менингиомът трябва да се лекува, без да се прибягва до химиотерапия, прилага се лекарствена терапия и правилно хранене. Рехабилитацията се провежда в специализирани отделения на болницата.

Какво е мозъчен менингиом?

Ненормални образувания в мозъка, в процеса на растеж, притискат околните тъкани и причиняват функционални нарушения. Своевременно диагностициран менингиом на мозъка, успешно лекуван с операция и има благоприятна прогноза за живота на пациента.

Концепцията за менингиом, какъв размер е опасен

Какво е менингиом е доброкачествено туморно образувание в една от частите на мозъка, в редки случаи неоплазмата се преражда в злокачествена форма. Туморът расте от собствените му клетки в средната линия на мозъка - арахноид. Арахноидният ендотел расте и се появява възел, заобиколен от гъста съединителна тъкан - капсула.

СЗО е класифицирала менингиома според структурата и риска от дегенерация:

 1. Степен - новообразуванието е доброкачествено и бавнорастящо (увеличава се до 2 мм годишно). Максималният размер е не повече от 5 см, туморът има ясни граници, здравите тъкани не участват в патологичния процес. Прогнозата за живота е благоприятна, премахването на образуването намалява риска от рецидив до нула;
 2. Степен - болестта бързо прогресира. Има бърз растеж на неоплазмата и структурни промени - нетипична промяна в клетъчния състав. След отстраняването прогнозата е по-неблагоприятна - вероятността от рецидив е висока;
 3. Степен - размерът на тумора е повече от 5 см, тази форма е злокачествена - раковите клетки растат бързо, като в процеса участват здрави тъкани. Патологичните симптоми се увеличават, прогнозата не е благоприятна - вероятността за рецидив след операция е 100%, диагнозата разкрива повтарящ се тумор след 2 до 3 години.

Доброкачественият мозъчен тумор не образува кисти, но често се слепва с повърхностната мембрана - твърда. Размерът на възела може да бъде само няколко милиметра, максималният - до 15 см в диаметър.

Защо възниква

Откриването на менингиоми има доста висок процент спрямо първичните вътречерепни образувания - 25%. Неоплазмата се среща по-често при жените; изследванията за причините за заболяването не дават резултати. Учените са установили само фактори, които могат да задействат патологичния процес в менингите.

Предразполагащи фактори и рискови групи:

 • Хормонален дисбаланс;
 • Генетично предразположение (имало случаи на онкология в семейната история);
 • Травма на главата, водеща до промени в тъканите;
 • Възпалителни процеси в мозъчните тъкани;
 • Неспособността на тялото да се адаптира към промените в околната среда (екологична валентност);
 • Автоимунни заболявания;
 • Зряла възраст (след 40 години);
 • Често излагане на рентгенови лъчи;
 • Вредни условия на труд (фармацевтични компании, химическа и ядрена промишленост, рафинерии за нефт);
 • Постоянно намаляване на имунната защита (инфектирани с ХИВ, пациенти след трансплантация на органи);
 • Фенотипни особености (кавказска раса - светъл цвят на кожата).

Тези фактори не предполагат задължителното развитие на патологията, хората от рисковата група трябва да преминат годишен медицински преглед.

класификация

Мозъчен менингиом ICD код 10 - D32. Международната класификация на болестите обедини под този код всички доброкачествени новообразувания на менингите. Регулаторният документ е създаден за отчитане на честотата.

Според СЗО, всички тумори на централната нервна система се класифицират според степента на злокачественост. Първата степен съдържа девет подтипа, които най-често се откриват (в 95%).

 • Менинготелиоматозен - основата на тумора се състои от кръвоносни съдове и тънки влакна на съединителната тъкан. Клетките на образованието са подредени като мозайка, ядрото е кръгло;
 • Фиброзен - менингиом се състои от съединителна тъкан, влакната са разположени успоредно и имат снопове - тъкачи. Туморът има удължено ядро;
 • Преходни - съдържа клетки, подобни на мозайка и съединителна тъкан;
 • Psammomatous - съдържа сферични включвания на протеин - липидни вещества;
 • Ангиоматозен - туморът е изобилно снабден с кръв;
 • Микрокистоза - микроцистите се съдържат вътре в тумора, заобиколени от звездни клетки;
 • Секреторна - доста рядък вид туморна формация, секретира вещества, които образуват стъкловидно вещество (хиалин);
 • Менингиом с изобилие от лимфоцити - клетки на имунната система (лимфоцити);
 • Метапластичен - заместване на менинготелни клетки с мастна тъкан.

Втората степен включва три подтипа, в процентно отношение 5% от тези форми се откриват в диагнозата.

 • Атипичен менингиом;
 • Хордоиден тумор;
 • Ясен клетъчен менингиом.

Трета степен, включва три подтипа (представлява 1% от всички менингиоми).

 • Анапластичен менингиом;
 • Рабдоиден менингиом;
 • Папиларен менингиом.

Локализацията на тумора е възможна във всяка част на мозъка, има тумори с включването на калциеви соли - калциран менингиом, има много плътна структура. Falxmeningioma е доста рядък - неоплазмата расте от голям сърповиден процес. Туморът нахлува във венозния колектор и нарушава кръвния поток.

Локализацията на тумора в епифизната област (епифизна жлеза и прилежащите мозъчни структури) се отнася до доброкачествена неоплазма. Вкамененият хемангиом е близо до дълбоките вени и затруднява безпрепятственото изрязване. Инструменталната интервенция носи рискове, успешната операция има благоприятна прогноза за живота в бъдеще.

Симптомите на менингиом в зависимост от местоположението

Клиничните прояви на заболяването зависят от местоположението на тумора и неговия размер. Малките доброкачествени тумори често не се проявяват като патологични симптоми и се диагностицират случайно. Растежът на неоплазмата води до притискане на околните тъкани и кръвоносни съдове, което причинява нарушена мозъчна функция.

Обща клинична картина:

 1. Главоболие - пароксизмално, спукване в природата. Усещанията за болка се отбелязват в челно-темпоралния регион, главно сутрин и през нощта (подобно на мигрена);
 2. Гадене или повръщане;
 3. Намалена производителност;
 4. Ретроградна амнезия (пациентът не помни какво се е случило преди няколко минути);
 5. Припадъци;
 6. Конвулсивен синдром;
 7. Намалено зрение;
 8. Нестабилен емоционален фон (честа агресия);
 9. Халюцинации.

Симптомите, характерни за растежа на тумор в определена част от мозъка, се присъединяват към общите клинични прояви..

Честа локализация на тумора и типични клинични прояви:

 • Церебеларен менингиом - туморът компресира зрителния нерв, зрението е нарушено и има усещане за натиск в орбитата. Забелязват се силно главоболие и нарушена координация. Растежът на неоплазмата засилва патологичните симптоми, присъединява се слабостта на мускулите на долните крайници;
 • Менингиомът на тенория на малкия мозък - увеличаване на неоплазмата компресира мозъчния ствол, повишава вътречерепното налягане и развива оток на менингите. Настъпва конвулсивен синдром, възможна е парализа;
 • Менингиом на фронталния лоб - причинява психични разстройства, концентрацията на вниманието намалява, депресивно състояние идва да замести агресията;
 • Тумор на туберкула на турското седло - намалява зрението само на едното око;
 • Менингиом в париеталния лоб - нарушена умствена дейност и ориентация в пространството;
 • Тумор в обонятелната ямка - причинява нарушение на обонянието, пристъпи на еуфория или депресия. Главоболието е обсебващо по своя характер, възможни са припадъци на епи.

Отличителна черта на неоплазмата във фронталния лоб на мозъка са клиничните прояви от противоположната страна - локализацията на тумора от лявата страна, причинява пареза на лицевите мускули от дясната страна. Парестезия (парене, изтръпване) се среща и от противоположната страна.

Клиничните прояви на тумор в малкия мозък често са подобни на тези на хипертонията. Има бавен растеж на менингиом и режимът на работа на малкия мозък не се нарушава дълго време. Симптомите се появяват, когато туморът достигне голям размер и изтичането на цереброспиналната течност е нарушено.

Диагностични методи

Диагностиката на туморни образувания е трудна в ранните етапи. Патологичните признаци и симптоми липсват или са слабо изразени и пациентът не им придава значение.

 1. Определете степента на злокачественост;
 2. Определете размера на тумора;
 3. Място на локализация;
 4. Мониторинг на динамиката на растежа на тумора.

Откриването на тумор включва цялостно изследване, на този етап е важно да се проведе диференциална диагностика, тъй като симптомите са подобни на проявите на съдови патологии на мозъка.

 • Консултация с тесни специалисти (УНГ, офталмолог, невропатолог, хирург, онколог);
 • Туморни маркери на кръвен тест;
 • Двуфотонната емисионна томография е силно информативен диагностичен метод, който ви позволява да откриете тумор в ранен стадий (открива тумор с размер до стотна от милиметъра);
 • ЯМР е безопасен и силно информативен метод. Позволява ви да направите снимка във всяка проекция и да разгледате подробно всички тъкани;
 • Електроенцефалограма - регистрира активността на мозъчните клетки;
 • Спектроскопия - извършва се по метода на ЯМР, определящ химичния състав на тумора;
 • Биопсия - получената част от тумора се изпраща за хистологично изследване и се определя наличието на атипични клетки;
 • Ангиография - въвеждането на контраст ви позволява да видите съдовете на рентгена;
 • CT - изследване на мозъчните структури поетапно.

Откриването на злокачествен хемангиом на ранен етап позволява навременно отстраняване на образуването преди появата на кисти и увеличава шансовете за благоприятен изход от заболяването.

лечение

Въз основа на резултатите от диагностичния преглед, медицинският съвет решава възможността за използване на хирургично лечение, колко спешно е необходима операцията и целесъобразността на консервативната терапия.

Хирургичното лечение има редица противопоказания и не винаги е възможно да се приложи радикален метод. Нехирургичните методи на лечение са алтернатива..

Без операция

Доброкачествен менингиом на мозъка - лечение без операция е възможно, при условие, че туморът е малък и функционалността на мозъчните структури е запазена. Нарастването на неоплазмата се следи на всеки шест месеца.

Външното облъчване се използва за злокачествени и доброкачествени новообразувания - йонизиращата радиация засяга тумора, унищожавайки клетките му. Лъчевата терапия често уврежда здравата мозъчна тъкан, но регенерацията протича достатъчно бързо.

Използва се и химиотерапия, въвеждането на токсини в кръвта инхибира развитието на злокачествен тумор. Този метод се използва като поддържаща терапия в случай на невъзможна инструментална намеса..

За малки новообразувания (до 3 см) с ясни граници се използва гама нож - лъчите на йонизиращо лъчение действат директно върху тумора, без да засягат граничните тъкани. Въздействието се прилага като курс, което помага да се потиска по-нататъшния растеж на менингиома. Прогнозата на живота без операция зависи от степента на злокачественост и участието на околните тъкани в патологичния процес.

Оперативно лечение

Хирургията за отстраняване на менингиом на мозъка има много ползи. Доброкачествените тумори след пълно отстраняване имат ниска честота на рецидиви. Отстраняването на злокачествен менингиом на мозъка с ясни граници, има голям шанс за положителен изход от заболяването.

Ако достъпът е труден, туморът се изрязва частично, рискът от рецидив остава висок.

Преди операцията се оценяват всички рискове и последици за пациента, тъй като за достъп до отока се изисква отваряне на черепа. Колко време ще отнеме операцията зависи от много фактори, като средно курсът на неусложнена операция трае около три часа.

Неврохирургичната интервенция е сложен процес и важно условие за успешна операция е лигирането на всички съдове, захранващи тумора, както и запазването на кръвообращението в изрязаната част на мозъка.

Противопоказания за операцията

Някои тумори имат сложна локализация и достъпът до операция е невъзможен. Менингиомът на мозъчния мозък се отнася до противопоказание за операцията, тъй като е в непосредствена близост до големите съдови линии и черепните нерви на латералната цистерна на поните.

 1. Сърдечна недостатъчност;
 2. Бъбречна недостатъчност;
 3. Болест на дробовете;
 4. Метастази на тумори;
 5. Сенилна възраст;
 6. Хипертонична криза.

Операцията не се извършва в острия период на инфекциозни заболявания и с дерматологични лезии на скалпа.

Народни средства

Лечението на менингиом на мозъка с народни средства помага за подобряване качеството на живот на пациента и облекчаване на патологичните симптоми. Компреси от билкови отвари (игли, хвойна, липа) облекчават главоболието - навлажнената тъкан се прилага върху челно-темпоралния регион.

Алтернативни методи се използват и по време на рехабилитационния период след инструментална интервенция. Тинктурата от чистотин и червена детелина помага за възстановяване на мозъчното кръвообращение.

Мозъчен менингиом лечение с народни средства:

 • Отвара от плодовете на калина;
 • Инфузия на кестенови цветя;
 • Инфузия на корен от репей;
 • Инфузия на коприва.

Тези инфузии помагат за намаляване на вътречерепното налягане и помагат при малки доброкачествени образувания - инхибират растежа на тумора.

Преди да използвате лечебни билки, трябва да се консултирате с вашия лекар.

Диета

Балансираната диета и правилното хранене ще помогнат за подобряване състоянието на пациента. Неоплазма в мозъка води до дисбаланс на целия организъм, необходимо е постепенно да се коригира диетата.

Диета с менингиом е необходима за възстановяване на имунната система и прочистване на тялото от токсини, както и за стимулиране на увеличения приток на кръв към мозъка.

Какво да включите в диетата:

 • Бобовите растения;
 • Морска храна;
 • Пресни плодове и горски плодове;
 • Свежи зеленчуци;
 • Нерафиниран зехтин;
 • Пикантни подправки (джинджифил, куркума);
 • Зелен чай;
 • Ядки;
 • Млечна каша;
 • Постни меса.

Ястията са предимно варени на пара или консумирани варени. За предпочитане е да се включват зеленчуци и плодове в диетата сурови, топлинната обработка води до частична загуба на микроелементи.

Абсолютни противопоказания за церебрален менингиом - всякакви алкохолни продукти и газирани напитки.

Какво трябва да се изключи от диетата:

 1. Кофеинът;
 2. Консервирани храни;
 3. Spice;
 4. Пушени продукти;
 5. Маринати;
 6. Полуфабрикати.

Солта и ферментиралите млечни продукти трябва да бъдат ограничени.

рехабилитация

Хирургическата интервенция не може да се извърши без нараняване на мозъчната тъкан, периодът на възстановяване отнема много време.

Възстановяването се извършва с помощта на:

 • Масажни техники;
 • физиотерапия;
 • Поддържаща лекарствена терапия;
 • Акупунктурна терапия;
 • Диета терапия.

Веднага след операцията и през следващите четири дни се посочва строга почивка в леглото. От втория ден са свързани дихателните упражнения. Рехабилитацията след отстраняване на мозъчния менингиом е насочена към максимално възстановяване на функционалността на мозъчните клетки и адаптиране на пациента към новите условия на живот.

Последствия и прогноза

Последствията след операция на мозъка не са изключени, образуването на маса или трудният достъп може да доведе до усложнения:

 • Загуба на слух и зрение (пълна или частична);
 • Нарушена координация;
 • Преобразуване на тумора;
 • Церебрален оток;
 • Парализа и увреждане.

Трепанацията на черепа, не изключва същите усложнения, под формата на голяма загуба на кръв и инфекция на мозъчната тъкан по време на операция.

С менингиом на мозъка - прогнозата за живота зависи от степента и вида на тумора.

Доброкачественият тумор, отстранен на ранен етап, има голям шанс за пълно възстановяване. Рискът от рецидив се увеличава с частично изрязване на тумора. Отстраняването на злокачествен тумор има голяма вероятност от рецидив в следващите пет години.

Неоперативните злокачествени образувания винаги имат разочароваща прогноза, растежът на тумора води до усложнения, несъвместими с живота. Използването на консервативна терапия облекчава състоянието на пациента и забавя прогресията на заболяването.

Главоболието е често срещан признак на патология на мозъчните структури. Навременното търсене на лекарска помощ позволява идентифициране на менингиом в ранен етап и радикално решаване на проблема, елиминиране на вероятността от рецидив в бъдеще.

Менингиом - доброкачествен мозъчен тумор

Мозъчният менингиом е най-често срещаният доброкачествен тумор. Развива се вътре в менингите и може да има сериозно въздействие върху организма. Характеризира се с бавен растеж. В някои случаи менингиомът може да бъде злокачествен.

Локализация, класификация

Менингиомът може да изглежда различно, но винаги се характеризира с кръгла форма, плътна текстура и прикрепване на основата към твърди повърхности. В специални случаи може да се калцифицира, като стане още по-гъста.

Доброкачественият менингиом съгласно ICD 10 е бил присвоен код C71, а злокачественият - D33. Лекарите разграничават голям брой видове тумори, защото може да има различен състав и място на образуване.

Локализация

По правило неоплазмата се намира на повърхностните части на мозъка, но понякога може да възникне и в други части на черепа. Това е особено вярно, когато менингиомът е рак. Мястото на локализация може да бъде:

 • Големи полукълба;
 • Очни типове;
 • Кавернозен синус;
 • Тенторен фиш;
 • Сфеноидни крила;
 • Церебеларен ъгъл;
 • Временната костна пирамида;
 • Парасагитален синус.

Доста е трудно да се открие наличието на тумор на такива места. Поради тази причина той често се среща след значително увеличение.

В 97% от случаите неоплазмата е доброкачествена.

класификация

Лекарите разграничават голям брой видове менингиом. Това се дължи на разнообразието от възможни локализации и характеристики на неоплазмата. Основната класификация предполага разделяне на три степени:

 1. Доброкачествена. Прогнозата е почти винаги благоприятна, растежът е бавен, лесно се премахва.
 2. Необичаен. Изисква контрол на качеството, расте бързо, може да прерасне в медулата, има склонност към рецидив.
 3. Злокачествено (папиларно, анапластично). Наричан още менингосарком, той расте много бързо, отстраняването не дава желания ефект, висока вероятност от рецидив.

Също така се отличават много допълнителни видове въз основа на местните характеристики. Какво е менингиом:

 • Falx - образува се в сърповия процес, различава се при конвулсии и епилепсия, пациентът може да бъде частично парализиран;
 • Вкаменен тип - пациентът е особено уморен, страда от слабост и виене на свят;
 • Анапластичен - причините за този вид менингиом не са точно известни, симптоматично заболяването не се открива, злокачествено е;
 • Паразагитал - той се отличава с появата на хипертония, припадъци, има проблеми с двигателната активност, проявата на които засяга само страната на тялото, противоположна на страната на увреждане на мозъка от тумора;
 • Менинготелиоматозен - симптомите са изключително слаби, а туморът расте много бавно;
 • Конвекситален менингиом на темпоралната област - характерни са проблеми със слуха и речта;
 • Менингиом на челния лоб - проявите на този тип тумор засягат психиката на пациента, той не може да се концентрира, отличава се с безразличие и пасивност, с нарастването на тумора започва да проявява агресия, може да срещне халюцинации и депресия;
 • Калциран менингиом на париеталната част - характеризира се с нарушена ориентация в пространството, неуспехи в асоциативното мислене, психични разстройства;
 • Церебеларен менингиом - може да засегне тенториума или полукълбата, отличава се с нарушена координация на движенията, проблеми със зрението, а последното засяга само едното око;
 • Менингиомът на туберкула на sella turcica е един от най-безопасните видове заболявания, такъв тумор може да се лекува без операция; влияе негативно върху зрението на едното око.

Съществуват и други видове менингиоми: фиброзен, секреторен, преходен, смесен, псамоматозен, микроцистичен, метапластичен, лимфотичен, хордоиден, бистра клетка, рабдоиден. Разграничават се и отделни видове, съответстващи на дясната или лявата страна на главата. Всички те често не се използват в диагнозата..

Повечето видове тумори са лечими, така че пациентите имат голям шанс за пълно възстановяване..

Причините

Учените все още не са проучили напълно природата на такъв тумор. Известно е обаче, че появата на първите менингиомни клетки се случва в защитните мембрани на главния и гръбначния мозък. Точните причини за появата на неоплазмата не са посочени и все още се изучават. Но повечето лекари изтъкват няколко основни точки, които на теория могат да причинят развитието на тумор. Те включват:

 • Промени в женските хормони;
 • Наследственост, предаване от родители на нарушения в ЦНС;
 • Излагане на радиация;
 • Рак на гърдата;
 • Травми и посттравматични промени в черепа;
 • Тежко облъчване на главата (също ако се комбинира с лъчева терапия);
 • Дългосрочно присъствие в зоните на опасната промишленост;
 • Предишно възпаление в главата;
 • Неправилна диета, прекомерна употреба на нитрати;
 • Отрицателно въздействие върху околната среда.

Лекарите успяха да идентифицират рискова група, хората от която често се сблъскват с менингиом. Тя включва такива функции:

 • Възраст под 8 или повече от 40 години;
 • Всички жени;
 • Бяла раса;
 • Имате родители със сериозни медицински състояния;
 • Хората с имунни разстройства;
 • Тези, на които често се налага да правят рентгенови снимки при зъболекаря;
 • Трансплантации на органи, извършени по-рано;
 • ХИВ инфекция;
 • Работа в промишлеността, свързана с производството на ядрена, нефтена, фармацевтична, формалдехидна, каучукова или химическа продукция.

Ако поне един фактор от рисковата група принадлежи на вече болен човек, тогава той има повишен риск от повишено развитие на тумора и много други усложнения, при които отстраняването на мозъчен менингиом става с намалена вероятност за успех.

Нито една от изброените причини не е абсолютна гаранция за прояви на менингиом..

Симптоми

Симптомите на менингиом могат да варират значително, защото много признаци зависят от местоположението на тумора. Има две категории симптоми: обща и фокусна.

Първите винаги се появяват. Те могат да бъдат изразени в различна степен, в зависимост от размера на тумора. Причината за появата им е увеличаване на вътрешното съдържание на черепа, което причинява повишаване на налягането. Тези симптоми включват:

 • Главоболие при лягане, особено през нощта;
 • Проблеми със зрението, изразяващи се в неговото намаляване и появата на двойно виждане;
 • Гадене, понякога повръщане без видима причина;
 • Трудност при запаметяване на всяка информация;
 • Психични разстройства, промяна в поведението;
 • Епилептични припадъци;
 • Постоянна слабост в крайниците от едната страна.

Втората категория симптоми включва тези, които напълно зависят от местоположението на тумора. Те се причиняват от натиск върху определени части на мозъка. Признаците могат да включват:

 • Парализа на крайниците;
 • Влошаване на миризмата;
 • Повишено налягане вътре в очите, увиснали горните клепачи;
 • Загуба на слуха;
 • Сериозни проблеми с психичното здраве;
 • Нарушения на мисленето, намалена мозъчна активност;
 • Провали в координацията на движението;
 • Непрекъснато гадене.

Ако се появят поне няколко симптома, трябва да се консултирате с лекар. забавянето му може да има сериозни последици. По същата причина не бива да ги сваляте сами. Симптомите ще се задълбочават с течение на времето..

Опасност от тумор

При липса на необходимото лечение, ако туморът продължава да прогресира, ще започнат да се появяват тежки усложнения. Това важи и когато менингиомът е малък, но злокачествен. Повечето от тези тумори могат да растат бързо по всяко време. Те често достигат критични размери за няколко месеца..

Усложненията се проявяват с подчертано увеличаване на симптомите. Ако дори и след това човекът не започне спешно лечение, рискът от смърт ще бъде много висок. С увеличаване на тумора отделни структури на мозъка могат значително да страдат и да бъдат унищожени. Един от най-сериозните проблеми, с които се сблъскват пациентите, които са забавили посещение при лекаря, е хидроцефалия - проблеми с изтичането на цереброспинална течност и мозъчен оток.

Дори след пълното отстраняване на мозъчния менингиом усложненията не са изключени. Особено вероятно е те да се появят в случаите, когато туморът е бил злокачествен. Те се проявяват с нарушена двигателна активност и сериозни психични проблеми. Такива хора могат да спрат да ходят и да загубят способността да използват изцяло интелектуалните си способности..

С бързия растеж на тумора, на пациента се назначава увреждане.

Диета

За хората, страдащи от менингиом, храненето е от особено значение. Ако откажете определени храни, пациентът може да забави растежа на тумора и да намали риска от неговото развитие. Здравословният начин на живот е най-добрата превенция на развитието на менингиом както за вече страдащите от него, така и за здравите хора..

Диетата трябва да се състои от най-здравословната и безопасна храна. Важно е да изключите от него мазни и пушени храни, месни бульони и цялата бърза храна. Също така не се препоръчва да се пият алкохолни напитки и да се пуши цигари. Един от най-добрите хранителни варианти за менингиом е диета със сурова храна. Не е подходящ за всички, но дава положителен резултат почти винаги..

Също така е важно да се спазват ограниченията за прием на лекарства. Всички лекарства, които биха могли да провокират увеличаване на тумора, са забранени. Забраната включва ноотропи, витамин В, както и лекарства, които подобряват метаболизма. Важно е жените да обърнат внимание на състава на контрацептивите, защото опциите с хормони са сериозно противопоказание. Не се препоръчва и лечение на заболявания с хомеопатия, по-добре е да се даде предпочитание на традиционните методи на лечение..

Диагностика

Предсказването на менингиом е много трудна задача. Провеждането на специални изследвания се превръща в необходимост, тъй като е изключително трудно да се определи присъствието му в началните етапи на развитие на тумора. Симптомите могат да включват само няколко признака, които показват много други заболявания, което често подвежда лекарите, а търсенето на болестта се провежда в грешна посока.

Обикновено лекарят започва изследването с неврологични прегледи. Той проверява рефлексите, слуха, зрението, състоянието на вестибуларния апарат. Провежда разговор с пациента. Ако се подозира менингиом на дете, тогава лекарят разговаря с възрастни, които трябва да наблюдават предварително и да съставят цяла картина на проявата на проблема при бебето. След това се предписват специализирани прегледи:

 • Кръвен тест - стандартно изследване, необходимо за почти всяко заболяване, помага да се идентифицира наличието на тумор;
 • ЕЕГ (електроенцефалограма) - записва цялата мозъчна активност на пациента, измерванията се извършват с помощта на електрически ток, насочен към главата;
 • CT (компютърна томография) - помага за визуализиране на човешкия мозък;
 • ЯМР (магнитен резонанс) - показва състоянието на всички слоеве на мозъка, като се използват магнитни вълни, изпратени към него;
 • MRS (магнитно-резонансна спектроскопия) - определя структурата, химичния състав и характеристиките на тумора;
 • Биопсия - лекарят премахва частица от тумора от мозъка с помощта на специално оборудване, след което се извършва неговият хистологичен анализ;
 • Ангиография - изследва се интензивността на кръвоснабдяването на менингиома, допълнително контрастно вещество се инжектира интравенозно на пациента;
 • PET (положителна емисионна томография) - открива всички видове рецидиви при пациенти.

След диагнозата лекуващият лекар прави заключение и предписва лечението на церебрален менингиом без операция, ако е възможно. Туморът може да се разтвори самостоятелно със специална терапия. Тази опция е допустима само при малък размер на доброкачествен тумор, който не изисква спешна хирургическа намеса..

Хирургията позволява, ако е необходимо, да се извърши операцията на етапа на диагнозата. След това лекарят отстранява тумора по време на биопсията..

лечение

Само квалифициран лекар може да предпише лечение на менингиом. Ако туморът е малък и не расте, тогава не е необходима медицинска намеса. За такива пациенти са достатъчни правилен начин на живот и редовни медицински прегледи. В този случай ще трябва да правите ЯМР два пъти годишно, насочването към което ще бъде дадено от лекуващия лекар. По правило методът на ръцете се използва само за възрастни хора и млади хора със специфични увреждания. В други ситуации се предпочита щателно лечение:

 1. Хирургично отстраняване. Това е основният начин да се отървете от менингиома. Ако е доброкачествено, тогава вероятността за възстановяване след операция е много висока. При отстраняване туморът се изрязва и се отстранява от структурите на черепа.
 2. Лъчетерапия. Най-често се използва при наличие на няколко злокачествени тумори, за които не може да се определи локализация. Тази техника също работи добре за премахване на големи менингиоми..
 3. Стереотактична радиохирургия. Туморите се отстраняват с насочени лъчи на радиация, които разрушават структурата на менингиома, като се използва специален апарат, наречен Novalis. Подходящ за малки новообразувания до 3 см, с добре очертани граници.

Третият е най-популярният начин. Той показва висока ефективност, но не винаги може да се приложи.

Пълното отстраняване на някои доброкачествени менингиоми (петрокливал, фалкс-тенториален ъгъл, кавернозен синус, основа на черепа) причинява много трудности, което намалява вероятността за успешно възстановяване.

Прогноза, рискове

В повечето случаи прогнозата за възстановяване е положителна. След отстраняването на доброкачествен тумор пациентите напълно се възстановяват в почти 100% от случаите. Значителен риск от рецидив има само при злокачествен менингиом. Пациентите с такъв тумор след операция се възстановяват само в 25% от случаите..

Важно е също така да се има предвид, че дори малък остатък от доброкачествен тумор, който не може да бъде отстранен, може да расте обратно. Освен това, дълго време всичко може да е наред, но след няколко месеца менингиомът ще започне да се увеличава. В случай на рецидив се предписва втора операция.

Рискове

Има и други опасности. Отстранените менингиоми на мозъка причиняват последствия след операция, която може да бъде много сериозна. Възможни са следните проблеми:

 • Инфекция с инфекция;
 • Голяма загуба на кръв;
 • Загуба на зрение, слух;
 • Церебрален оток;
 • парализа;
 • Повторен растеж на тумора с ускорена скорост.

Пациентът в следоперативния период изисква сериозно медицинско наблюдение. Следователно той остава в болницата няколко дни..

рехабилитация

Тялото се нуждае от време след операцията, за да се възстанови напълно. Поради това пациентът се подлага на специална рехабилитация, която може да продължи до шест месеца. Точната продължителност зависи от състоянието на човека. Комплексната терапия включва:

 • Акупунктура - помага да се възстанови чувствителността на крайниците;
 • Прием на фармакологични средства - подпомагат състоянието на пациента, намаляват риска от усложнения;
 • Часовете по ЛФК - възстановяват двигателните функции, помагат за укрепване на имунитета.

Освен това могат да се предписват специални методи на терапия, като се вземат предвид индивидуалните характеристики на пациента..

Всички процедури трябва да се провеждат редовно, така че човекът да получи максималния шанс за пълно възстановяване..

Народни средства

Използването на народни средства за церебрален менингиом прави прогнозата за живота по-положителна. Нетрадиционното лечение има добър профилактичен ефект върху тялото след основната операция. Най-ефективно:

 • Тинктура от чистотин - приема се ежедневно, по една лъжица. Третина от консерва с цветя трябва да се излее с водка в продължение на 2 седмици, след което се прецежда и се добавя още 2/3 от консерва с водка;
 • Тинктура от детелина - приемайте по една лъжичка преди хранене. Прави се чрез вливане на 20 г цветя в 0,5 л водка за десет дни;
 • Тинктура от коноп - използват се натрошени цветя и корени на растенията, които се вливат във водка в продължение на 3 седмици. Трябва да ги приемате преди хранене, като добавите капка тинктура към чаша вода, а броят на капки трябва постепенно да се увеличи до 40;
 • Пчелно млечице - 250 г се приема под езика 15 минути преди хранене два пъти на ден.

Всички лекарства помагат за намаляване на риска от рецидив и имат разрушителен ефект върху съществуващите тумори. Продължителността на приемането им е месец.

Опасност от тумор

Доброкачественият менингиом е безопасен и лечим. Злокачествените новообразувания могат да причинят значителни затруднения, но при достатъчен професионализъм на лекарите вероятността за възстановяване остава доста висока. Просто трябва да започнете лечението своевременно, като посетите лекар, когато се появят първите симптоми..